Protein Tozu

Protein tozları ile ilgili genel bilgilendirmelerden hemen önce, kas yapısı ve gelişimi ile ilgili birkaç hususa değinmek doğru olacaktır. Kasların yapıtaşında binlerce lif proteini bulunmaktadır. Dolayısı ile kasların gelişimi için gerekli olan tek desteğin protein sentezlenmesi yoluyla olacağını söyleyebiliriz.

Showing 1–18 of 167 results